headerphoto

Excursió al museu marítim de Barcelona.A Barcelona.
Avui hem anat al museu marítim de Barcelona d'excursió. El nostre grup ha estat esmorzant només arribar, i un cop el primer grup havia acabat de visitar el planetari hi hem entrat nosaltres. Aleshores un monitor ens ha fet asseure davant del planetari que anavem a visitar i ens ha explicat quatre coses de geografia, com, per exemple, la latitud, longitud, els descobridors etc. Hem entrat al planetari i allà ens ha explicat com orientar-nos a partir de les estrelles i les constel·lacions. Aleshores, quan hem sortit, hem iniciat la visita al museu, on ens han explicat una mica l'història de les colonitzacions i després hem passat a visitar el vaixell, on ens han ensenyat les diferents instal·lacions.
__________________________________________________________________________________
A Barcelona.
Hoy hemos ido al museo marítimo de Barcelona de excursión. Nuestro grupo ha estado esmorzando solo llegar, y una vez el primer grupo havia acabado de visitar el planetario hemos entrado nosotros. Entonces un monitor nos ha hecho sentar delante del planetario que ibamos a visitar y nos ha explicado cuatro cosas de geografía, como, por ejemplo, la latitud, longitud, los descubridores etc. Hemos entrado al planetario y allí nos ha explicado como orientarnos a partir de las estrellas y las constelaciones. Entonces, cuando hemos salido, hemos iniciado la visita al museo, donde nos han explicado un poco la historia de las colonizaciones y después hemos pasado a visitar el barco, donde nos han enseñado las diferentes instalaciones.
__________________________________________________________________________________
In Barcelona
Today we went to the maritime museum of Barcelona. Our group has been breakfast only arrive, and once the first group finished visiting the planetarium we entered in the museum. Then one monitor made us sit in front of the planetarium that we were going to visit and explain us a little of geography, for example, the latidude, the longitude, the discoverers etc. We entered in the planetarium and there the monitor tell us how to guide from the stars and the constellations. Then, when we leave the planetarium, we started the museum visit, and the monitor tell us a little of history of the colonisations and then we visited the boat, and the monitor teaches us the differents installations.
__________________________________________________________________________________

A Barcelone
Aujourd'hui, nous sommes allés au Musée Maritime de Barcelone voyage. Notre groupe a été que de petit-déjeuner arrive, et une fois le premier groupe a terminé Havi nous rendre visite, nous sommes entrés dans le planétarium. Ensuite, nous avons un écran en face de la planète que nous allions à visiter et nous a dit quatre choses sur la géographie, par exemple, la latitude, longitude, etc découvreurs. Nous sommes entrés dans le planétarium, où nous avons expliqué la façon de guider des étoiles et des constellations. Alors, quand nous avons quitté, nous avons commencé à visiter le musée, où nous avons parlé de l'histoire de la colonisation, puis nous arrivons à visiter le bateau, où on nous a enseigné différentes installations.


0 comentaris:

Publica un comentari a l'entrada