headerphoto

NORMES GENERALS DE TREBALL

El crèdit es desenvolupa en quatre apartats:
 1. Dossier: amb propostes de treball o activitats que haureu de resoldre amb els coneixements previs i la informació que obtindreu del treball de camp de les sortides , la consulta de llibres, enciclopèdies, Internet ...
 2. Treball de camp: activitats que implicaran l’obtenció d’informació que completarà els vostres coneixements i us ajudaran en la realització dels dossier.
 3. Diari de grup: utilitzarem un blog per fer el resum diari de les experiències viscudes durant els cinc dies que dura el crèdit.
 4. Exposició oral: un cop acabat el dossier el grup haurà de fer una exposició oral davant la resta de companys/es i professors/es; utilitzant el diari de grup com a presentació per donar suport al que heu après en aquest crèdit.

Llegiu amb atenció les normes generals de treball per tal de poder realitzar de manera correcta aquest crèdit:

Realització del dossier
 • Tenir cura i respecte pel material consultat.
 • Atenció davant les propostes de treball.
 • Bona gestió del temps de treball.
 • Capacitat d’organització del treball en grup.
 • Respecte, col.laboració i participació activa en el grup.
 • Rigor en la realització del treball.
 • Netedat i pulcritud en la presentació.
 • Bona organització del contingut del dossier: portada, índex, numeració de pàgines, citació de les fonts d’informació, ...
Treball de camp
 • Respecte per les normes dels indrets visitats.
 • Obtenció d’informació mitjançant l’observació directa.
 • Obtenció d’informació mitjançant la consulta bibliogràfica, internet,...
 • Bona gestió de la informació obtinguda.
Diari de grup

 • Recollir la informació obtinguda i fer fotografies, si s’escau.
 • Realitzar una entrada al bloc cada dia.
 • Fer un resum amb el què s’ha fet en el grup incloent anècdotes o incidències, si és el cas.
Exposició oral
 • Tenir clar què es vol dir. Confecció d’un guió.
 • Seguir el guió de continguts amb ordre, però amb naturalitat.
 • Parlar de forma clara. Heu d’intervenir tots el del grup.
 • Mirar els que us escolten mentre parleu.
 • Aturar-vos de tant en tant i respirar a fons: és molt útil, especialment, quan ens adonem que ens posem nerviosos.

0 comentaris:

Publica un comentari a l'entrada